Featured post

KRODE AGENTUR proširila zapošljavanje kandidata na području čitave Njemačke !!!

Od 15.01.2016 agencija KRODE AGENTUR (Krodea) je proširila svoje djelovanje na čitavu državu Njemačku, za razliku od prije kad je obuhvatala samo dvije pokrajine Baden-Württemberg i Bayern. To znači, da će KRODEA opsluživati na tisuće novih firmi diljem Njemačke!

germany-mapa

No, treba napomenuti da postoje neke razlike u pružanju usluga u odnosu gdje se zapošljava kandidat. Npr. terenske usluge (doček kandidata, odvođenje kandidata na posao, pronalazak smještaja i sl.) trenutno važi samo za pokrajinu Baden-Württemberg, ali u budućnosti će se i to promijeniti tj. proširiti na ostale pokrajine.

>> Ovim širenjem posla na čitavu Njemačku, najviše će imati koristi sami kandidati za posao jer će imati priliku aplicirati na više radnim mjesta i brzina zapošljavanja će biti mnogo veća.
No, iskreno rečeno samo će manjim dijelom opasti kvaliteta usluge jer matematički gledano kvaliteta mora malo opasti s porastom kvantitete.

SVI KOJI ŽELITE POSAO U BILO KOJEM MJESTU U NJEMAČKOJ,
prijavite se na E-mail: info@krode-agentur.de

Featured post

NOVO: Agencija KRODEA daje garanciju na posao, na 1 god.

Da, dobro ste pročitali … agencija KRODEA vam daje garanciju na posao od 1 godine, ukoliko ste uredan platiša.

garancija-zadovoljstvo

Kad potpišete ugovor o posredovanju sa agencijom i počnete radit na prvom poslu koji vam je agencija pronašla, vi od dana potpisivanja ugovora imate pravo na garanciju od 1 godine. Odnosno, ukoliko na prvom poslu budete imali uvijete ispod onih kojih ste dogovorili sa firmom kod koje radite ili pak dobijete otkaz a ne zbog vaše krivice onda imate pravo na garanciju (tj. reklamaciju) i u tom slučaju agencija vam je dužna pronaći drugi posao bez da vam naplati dodatno tj. pronalazak novog posla pod garancijom je besplatan.

>> Naravno, za reklamaciju tj. garanciju trebate dostaviti agenciji uvjerljive dokaze o kršenju uvjeta od strane poslodavca ili dokaz o otkazu koji jasno dokaziva da nije vaša krivica.

Neki od slučajeva kad otkaz nije vaša krivica:

 • Dobili ste otkaz jer ste zahtijevali bolovanje iako ste poslodavcu donijeli mišljenje doktora.
 • Dobili ste otkaz jer ste iznenada postali višak radne snage.
 • Dobili ste otkaz bez objašnjenja od strane poslodavca tj. bez jasnog objašnjenja koje ukazuje da ste vi krivi.
 • i sl.

Neki od slučajeva kad poslodavac krši dogovorene uvijete:

 • Ne daje vam platu po dogovorenom iznosu, odnosno daje vam manje od dogovorenoga.
 • Traži od vas više rada na poslu od onoga što je dogovoreno, tj. trebate radit više sati na dan od dogovorenoga.
 • Traži od vas da obavljate određene obaveze na poslu koje nisu bila u opisu poslova prilikom dogovaranja radnih uvjeta posla prije početka radnog odnosa.
 • i sl.

Treba napomenuti da se svi radni uvjeti određenog posla potpisivaju prije početka rada tako da ne može biti situacija “rekla-kazala” tj. ne važi usmeno pozivanje na usmeni dogovor jer usmeni dogovor neće važiti nego samo pismeno, odnosno samo ono što se napismeno dogovorilo i potpisalo.

NAPOMENA:
>> Postoje dva uvjeta za korištenje prava na garanciju od 1 god.

 1. Kandidat treba imati kod sebe jedan primjerak uredno potpisanog ugovora za posredovanje pri zapošljavanju. Odnosno ako ga izgubi, garancija ne važi.
 2. Kandidat treba biti likvidan tj. do tog momenta da je sva dugovanja izmirio u roku tj. bez prolongiranja roka. Odnosno kandidat ne smije imati dug prema agenciji a niti upisan u “crnu listu” (to je lista kandidata koji su se tijekom suradnje pokazali kao neodgovorni, nelikvidni, nepošteni, prenositelji lažnih-neistinitih informacija trećim osobama i sl.)

>> Osim navedenoga, kandidat uvijek može poslodavca tužit preko pravnih organa radi povrede svojih radnih prava i dobit odštetu. Odnosno, novi pronalazak posla od strane agencije vam neće biti zamjena za vaše oštećenje nego “dodatak/pomoć” da ne budete prepušteni sami na milost i nemilost dok tražite svoja prava na sudu. Pošto, za kršenje uvjeta posla od strane poslodavca ne snosi krivicu agencija i zbog toga poslodavac treba da snosi odgovornost i kaznu za prekršaj.
A agencija KRODE AGENTUR je u vašem sporu s poslodavcem (firmom) kao pomoć tj. svjedok na sudu ako vam bude potreban.

 

KLJUČ USPIJEHA LEŽI U VAŠOJ TOČNOJ SPOZNAJI VAŠIH PREDNOSTI I NEDOSTATAKA!

kljuc-uspijeha2

Svi mi imamo želje i želimo ih ostvariti,
ali u praksi to ne biva tako lako ili pak nikako, … zar ne?!

No, što se tiče teme o zapošljavanju u Njemačkoj, nije ništa drukčije nego prethodno navedeno ukoliko točno ne poznajemo svoje prednosti i nedostatke.

Naime, ukoliko želite da se uspiješno zaposlite u Njemačkoj, trebate poduzeti određene korake koji će vas dovesti do konačnog cilja (posao i zadovoljavajuća plata); a to su:

 1. Točno i jasno odrediti svoje prednosti u odnosu na vaš radni profil (radne vještine i znanja). Zatim ih u razumljivom i općeprihvatljivom formatu zapisati u pisanom obliku na njemačkom jeziku. Odnosno, zapišite ih u svoj životopis (CV, Lebenslauf), jer što nema u vašem životopisu to poslodavac neće ni zapaziti kod vas.
 2. Točno i jasno odrediti svoje nedostatke, tj, realno procijeniti svoje nedostatke u odnosu na vaš radni profil (radne vještine i znanja), potrebnu dokumentaciju (diplome, svjedodžbe, životopis, itd.) i najzad potrebne financije koje su neophodne u riješavanju vaših nedostataka.
 3. Riješite sve probleme koji su prioritetni za rješavanje vaših nedostataka, tj. one probleme koji vas sprečavaju da dođete do konačnog cilja, npr. nepotpuna potrebna dokumentacija, nedovoljan nivo radnih vještina i znanja, nedovoljna razina njemačkog jezika, itd.
  Zatim, najprije ih pokušajte riješiti sami, a ako vam to ne polazi od ruke tj. niste stručni ili nemate dovoljno vremena, onda zatražite pomoć od nekoga tko vam može kvalitetno pomoći (vaš prijatelj, netko iz vaše obitelji, udruga, institucija, firma, agencija, …).
  Ukoliko ne možete sami riješiti probleme, a ne želite zatražiti pomoć od drugih osoba, onda sami sebe kočite u ostvarivanju konačnog cilja (posao u Njemačkoj) i vaša želja se neće nikada ispuniti jer priče o sudbini, sreći i sl. su priče za malu djecu (tko je dobio platu a da nije zaposlen, tko je dobio posao a da nije aplicirao na njega, i sl.); jednostavno, morate ciljano riješiti prepreke koje vas koče u postizanju uspijeha!

Pa možemo na kraju reći …
KLJUČ VAŠEG USPJEŠNOG ZAPOŠLJAVANJA U NJEMAČKOJ OVISI O:

 • VAŠOJ TOČNOJ SPOZNAJI VAŠIH PREDNOSTI
 • VAŠOJ TOČNOJ SPOZNAJI VAŠIH NEDOSTATAKA
 • I NAJZAD VAŠOJ SPREMNOSTI I ODLUČNOSTI U RJEŠAVANJU VAŠIH NEDOSTATAKA!

Ne čekajte bolje dane jer ih neće ni biti ako ih sami sebi ne učinite boljim.
Zato, uzmite kormilo svoga života u svoje ruke i ostvarite svoje životne ciljeve.

>> U svakom slučaju, mi smo uvijek uz vas s ciljem da uspijete postići svoj konačni cilj.
Ako vam zatreba naša stručna pomoć, slobodno nam se obratite na naš e-mail:
info@krode-agentur.de ili pak, postanite naš član i dobijte besplatni brzi ili napredni kurs njemačkog jezika, i još mnogo toga, više o članstvu pročitajte ovdje: http://krode-agentur.de/krode-clanstvo/

HITNI – MODEL SURADNJE sa agencijom “KRODEA”

buro-krodeagentur

Imate samo 7 koraka SURADNJE sa agencijom „KRODE AGENTUR“, i onda imate slobodne ruke da živite u Njemačkoj uz siguran posao:

 1. AGENCIJA “Krodea” SE DETALJNO UPOZNAJE SA RADNIM PROFILOM KANDIDATA!
  >> KANDIDAT ŠALJE SVOJ CV (životopis) isključivo na Njemačkom jeziku sa profilnom slikom unutar CV-a, ukoliko kandidat ne bude dostavio CV na njemačkom jeziku (sa profilnom slikom) suradnja se obustavlja trenutno!
  >> AKO SAMI NE MOŽETE PREVESTI CV na njemački jezik ili pronaći nekoga drugog oficijalnog prevoditelja, agencija “Krodea” Vam može preporučit pouzdane prevoditelje.
  POŠTO SE NE VRŠI VERIFIKACIJA VAŠIH PODATAKA UNUTAR CV-a (od strane agencije “Krodea”) U OVOM “BESPLATNOM MODELU SURADNJE”, VI KAO KANDIDAT STE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA VALIDNOST PODATAKA u CV-u. tj. agencija “Krodea” ne snosi odgovornost ukoliko bude poslodavac doznao neke neistinitosti i budete kažnjeni za to (otkazom, i sl.) !
  >> OVAJ MODEL SURADNJE JE RIGOROZAN (strog) na ovom koraku, jer kandidat ako već ništa ne plaća prije zapošljavanja, treba pokazati veliku ozbiljnost u odnosu na svoj radni profil iskazan u CV-u (gleda se na kvalitet i kvantitet sadržaja CV-a, i na sam format CV-a).
  >> Ako nemate CV a ne želite naručit izradu Profi Cv-a kod agencije KRODEA, onda sami napravite CV preko web stranice Europassa: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/home. Agencija preporuča Europass format CV-a, ako ćete već sami pravit i želite besplatno. Uvijet da vaš CV ima min. 2 stranice ili max. 4 stranice A4 formata, tj. može imati: 2 ili 3 ili 4 stranice; a ne smije imati 1 stranicu ili 5 ili 6 ili čak vise. Također, CV treba imati kvalitetan sadržaj; ukoliko je površno napisan agencija ima pravo da vam CV proglasi nezadovoljavajućim i u tom slučaju nažalost ostajete na Koraku Br.1 … dok si ne date truda i napravite kako dolikuje ozbiljnom kandidatu. Ipak, trebate znati da se sa Vašim CV-om aplicira na poslove u Njemačkoj gdje je standard zapošljavanja mnogo veći nego na balkanu!
  AKO STE POSLALI ZADOVOLJAVAJUĆI CV, onda možete preći na Korak Br-2.
 2. KANDIDAT SE DETALJNO UPOZNAJE SA RADOM AGENCIJE “Krodea”!
  >> DETALJAN OPIS KOMPLETNE SURADNJE s agencijom “Krodea” šalje vam se na vaš E-mail, (ovaj korak je vrlo bitan, ako se maksimalno potrudite da sve detaljno pročitate, kasnije vam neće biti ništa nejasno).
  AKO SE SLOŽITE SA KOMPLETNIM OPISOM SURADNJE IDETE NA KORAK br. 3, a ako se NE složite onda se suradnja odlaže do daljnjeg ili prekida potpuno.
 3. AGENCIJA “Krodea” ŠALJE PONUDE POSLOVA KANDIDATU (putem E-maila)!
  Ponude poslova vam se šalju na E-mail (ali samo kada poslodavac konkretno pismeno izjavi interes za Vas tj. prema vašemu radnom profilu). Uz svaku ponudu posla putem e-maila dobijate DETALJNE UVIJETE POSLA RUČNO POTPISANE OD STRANE POSLODAVCA.
  >> ODRŽAVANJE ONLINE INTERVJUA sa KRODEA agentom (Skype ili Google Hangouts, koristeći web kameru). PRIJE SLANJA PONUDA POSLA TREBAMO ODRŽATI ONLINE INTERVJU!
  Online intervju je brzo i fleksibilno rješenje u odnosu na klasični intervju.
  >> KAD PRIHVATITE ODREĐENU PONUDU POSLA KOJA VAM BUDE POSLANA NA VAŠ E-MAIL, i UKOLIKO VAS POSLODAVAC KONAČNO ODABERE, ONDA PRELAZITE NA KORAK Br.4
 4. SLANJE UGOVORA KANDIDATU putem E-maila!
  To je
  ugovor o posredovanju pri zapošljavanju, tj. ugovor između vas kao kandidata i agencije KRODE AGENTUR koji reguliše prava i obveze.
  >> U ugovoru je sve većinom vama poznato jer ste u koraku br.2 dobili detaljan opis suradnje i u njemu se također pojašnjavaju glavne stavke ugovora, tako da vas neće ništa šokirati kad ga pročitate (zato je za vas korak br.2 jako važan).
  >> Ovaj ugovor o posredovanju važi od onog momenta kad vas poslodavac legalno zaposli (regularno prijavi na: mirovinsko, zdrastveno, itd.); ukoliko vas poslodavac ne želi zadržati nakon što ste radili neko vrijeme (mjesec, dva mjeseca ili više) onda tada naš ugovor o posredovanju prestaje važiti i niste dužni izmiriti preostale obveze prema KRODEA agenciji, a ako vi odustanete iz nekog vašeg privatnog razloga dužni ste izmiriti sve obveze prema agenciji KRODEA koje su navedene u potpisanom ugovoru.
  >> Za vašu sigurnost trebate znati da poslodavac ne može tako lako da vas izbaci s posla ako mislite da će agencija KRODE AGENTUR i poslodavac to zloupotrebit, jer kad ste potpisali ugovor o radu između vas i poslodavca time ste pod zaštitom Njemačke države i zakona o radniku i onda je poslodavac u nezavidnom položaju ako vas bude izbacio bez jakog razloga, tako da se tu ne trebate bojati zloupotrebe!
  >> KAD POTVRDITE PREKO E-maila DA SE SLAŽETE SA UGOVOROM, ONDA PRELAZIMO NA KORAK br. 5;
  A AKO NE ŽELITE POTPISATI UGOVOR, ONDA SE SURADNJA ODLAŽE DO DALJNJEG ILI SE POTPUNO OBUSTAVLJA.
  NAPOMENA: U ovom koraku trebate potpisati ugovor i poslati agenciji KRODE AGENTUR potpisani primjerak ugovora poštom. I kad uspješno agencija zaprimi potpisani ugovor, onda možete preći na korak br.5 tj. spajanje sa firmom koja vam nudi posao.
 5. SPAJANJE KANDIDATA SA FIRMOM!
  Nakon što je kandidat uredno potpisao i dostavio ugovor agenciji, agencija kandidatu prosljeđuje sve kontakt podatke poslodavca i sve kontakt podatke kandidata poslodavcu (odnosno, tek u ovom koraku se vrši razmjena kontakt podataka radi sigurnosti od moguće zloupotrebe kandidata ili firme).
  >> Nakon što agencija pošalje navedene kontakt podatke, kandidat treba uredno dogovorit početak rada s poslodavcem u roku od 30 dana. Ukoliko netko od njih (poslodavac ili kandidat), postupi nekorektno i nemarno, agencija prekida suradnju sa njim trajno jer agencija KRODEA ne trpi neodgovorno ponašanje ali također uvažava iskrene i razumne isprike sa validnim dokazom
  .
 6. POČETAK RADA i OTPLAĆIVANJE DUGA AGENCIJI PREMA POTPISANOM UGOVORU!
  >> KAD POČNETE RADIT i KAD VAS POSLODAVAC UREDNO PRIJAVI tj. ZAPOČNETE RADITI LEGALNO (prijavi na zdrastveno, mirovinsko i ostalo), onda počinje važiti ugovor “o posredovanju pri zapošljavanju” tj. ugovor između vas i agencije “KRODE AGENTUR”; i zatim ste dužni otplaćivati dug agenciji (ako se poslodavac odluči da plaća za Vas onda Vi ne trebate ništa plaćati) prema potpisanom ugovoru (svako namjerno izbjegavanje obaveza prema agenciji KRODEA bit će pravovremeno utuženo i procesuirano na sud u Stuttgartu, i također predato na Inkasso). TO ZNAČI, NEMA HOĆU-NEĆU KAD SE POČNE RADIT, NIJE OVO IGRA NEGO OZBILJAN POSAO !!!

  >> AKO VAS BUDE NEKIM SLUČAJEM POSLODAVAC DRŽAO NE PRIJAVLJENE (rad na crno) tj. bude prekršio zakon o radu u Njemačkoj, onda naš ugovor o posredovanju nije važeći i niste ništa dužni izmirivati prema onome što je u njemu navedeno. I očekuje se u tom slučaju da o tome obavjestite što prije agenciju KRODE AGENTUR, da se pravovremeno interveniše po tom pitanju i pokuša rješiti problem s poslodavcem oko prijave. Krajnji rok prijave o radu na crno imate max. 40 dana nakon početka rada, poslije ovog roka nemate pravo na žalbu!
  >> KRODE AGENTUR JE STROGO PROTIV RADA NA CRNO!
  NAPOMENA: AGENCIJI JE U INTERESU DA VAS POSLODAVAC PRIJAVI JER JE  SAMO TADA VAŽEĆI UGOVOR O POSREDOVANJU, pa tako da nemate razloga svaljivati krivicu na agenciju ili zaposlenike agencije ako nešto pođe po zlu i ne dođe do legitimne prijave (vašeg rada) pošto onda i agencija gubi priliku da joj kandidat plaća mjesečnu naknadu za zapošljavanje prema potpisanom ugovoru i u tom slučaju agencija je u značajnom novčanom gubitku.
  >> AKO SVE UREDNO PROĐE I SVE PODMIRITE PO UGOVORU “O POSREDOVANJU PRI VAŠEM ZAPOŠLJAVANJU”, onda prelazimo na zadnji korak br. 7
 7. KOREKTNO OKONČANJE SURADNJE NA OBOSTRANU KORIST.
  Na dan izmirenja potpunih obveza prema agenciji KRODEA, prestaje važiti ugovor o posredovanju pri vašem zapošljavanju koji je potpisan između vas i agencije “KRODE AGENTUR” u odnosu na posao koji ste dobili posredovanjem agencije.
  Nakon toga, vi radite u firmi (u kojoj vas je agencija zaposlila) koliko želite i bez ograničenja od strane agencije KRODEA.
  >> Ukoliko se jednog dana odlučite promijeniti posao tj. pronaći bolji posao onda se slobodno javite agenciji da vam pronađe novi posao.
  >> A kao zahvalu što ste uredno okončali prvu suradnju, za svaku sljedeću suradnju dobijate trajni popust od 5% na sve usluge koje nudi agencija.
  Trajni popust vrijedi sve dok ste uredan i korektan platiša tj. izvršavate svoje obveze prema agenciji u roku i bez komplikacija.

SLIJEDE PREDNOSTI I NEDOSTACI OVOGA MODELA SURADNJE:

>> PREDNOSTI:

 • Ništa ne plaćate dok se ne zaposlite (besplatno od koraka br-1 do koraka br-5, a u koraku br-6 plaćate cijenu zapošljavanja ukoliko za vas ne plaća poslodavac, a ukoliko za vas plaća poslodavac onda je čitava vaša suradnja s Krode Agentur besplatna; više o tome OVDJE). Prednost ovoga modela suradnje nad ostalima modelima suradnje je u tome da u bilo kojem slučaju imate besplatno od koraka br-1 do koraka br-5, a ovisno o poslodavcu imat ćete sve besplatno do zadnjeg koraka tj. br-7. I ŠTO JE NAJBITNIJE NE ČEKATE NA ZAPOŠLJAVANJE, ODMAH PRELAZITE SVE KORAKE ZAREDOM I IDETE NA POSAO UKOLIKO VAM ODGOVARAJU UVIJETI POSLA !

>> NEDOSTACI:

 • Nema nedostataka u odnosu na ostale modele suradnje!

Svi kandidati se mogu prijaviti na ovaj model suradnje, ali neće svima biti odobreno jer ovaj model imaju pravo koristiti samo oni kandidati koji imaju odgovarajući radni profil kojeg agenciji hitno treba u trenutku kad poslodavac hitno traži takvog radnika sa takvim radnim profilom!

S poštovanjem,
“KRODE AGENTUR”
(Agencija za zapošljavanje u Njemačkoj)
———————————————————
Web adresa: www.krode-agentur.de
Steuernummer: 95242/18358
Identifikationsnummer: 48 906 516 321

logo-cveno-crni200px

Traži se HITNO !!! MEDICINSKA SESTRA za njegu starijih osoba u Njemačkoj

>> POSAO u NJEMAČKOJ. Traži se osoba za radno mjesto:
“Medicinska sestra/ Njegovateljica” (Krankenschwester / Altenpflegerin)
za rad u njemačkoj pokrajini Baden-Württemberg.

njegovateljica-med-sestra

Uvijeti i osnovne informacije:

 • uredno završena srednja medicinska škola
 • radno iskustvo: poželjno 1god., ali nije uvijet
 • prednost EU državljanstvo (ali nije uvijet)
 • položen vozački ispit kategorije: B (poželjno imati ali nije strogi uvjet)
 • poznavanje njemačkog jezika: min. A2, a poželjno B2 ili više
 • lokacija rada: Baden-Württemberg
 • satnica: 12,5 €
 • broj radnih sati: 154 mjesečno (38,5 h tjedno) ili više po dogovoru
 • broj radnih dana u tjednu: 5
 • smještaj uključen: da
 • ukupan broj slobodnih radnih mjesta: 2*.
  *NAPOMENA: oglas se odnosi na jednu firmu u B-W pokrajini.

OPIS POSLA:

 • Osnovna srkrb i njega starijih osoba u obiteljskim kućama.
 • Lječenje (davanje lijekova, rukovanje sa mjernim isntrumentima, i sl.)
 • Ljubazna komunikacija i odnos prema klijentima.

>> ROK TRAJANJA OGLASA:
Oglas traje sve dok se ne popune sva radna mjesta!
Ukoliko oglas upravo čitate, to znači da i dalje traje pa zato ne gubite vrijeme i prijavite se što prije.

>> PRIJAVA NA OVAJ OGLAS IDE ISKLJUČIVO NA E-MAIL: info@krode-agentur.de
Javite se isključivo sa svoga e-maila na ovaj navedeni. Sve prijave će biti pregledane i uredno odgovorene pošiljatelju u periodu od 2-3 dana ako ne isti dan.

Napomena: Prosljedite ovaj oglas i potražite dobrog radnika u krugu vašeg poznanstva. Ukoliko se zaposli radnik kojeg ste vi preporučili, za nagradu dobijate 50 eura, ili postanite naš oficijalni suradnik i dobivate 100€ po radniku ;-)

KAKO I ZAŠTO POSTATI NAŠ OFICIJALNI SURADNIK “Recruit Partner” ?!

Traže se ELEKTRONIČARI sa iskustvom za rad u Njemačkoj.

>> POSAO u NJEMAČKOJ:
Traže se elektroničari sa radnim iskustvom od min. 1 god., a poželjno 3 god. ili više;
za rad u dvije njemačke pokrajine Baden-Württemberg
(Stuttgart i okolna manja mjesta) i Bayern (München i okolna manja mjesta).

Elektroniker_2

Uvijeti i osnovne informacije:

 • radno iskustvo: min. 1god., a poželjno 3 i više
 • položen vozački ispit kategorije: B (poželjno imati ali nije strogi uvjet)
 • poznavanje njemačkog jezika: min. A2, a poželjno B1 ili više
  >> mogući zamjenski jezik: engleski min. B1 (važi samo za iskusne radnike)
 • lokacija rada: Baden-Württemberg ili Bayern (ovisno o lokaciji firme za koju ćete radit).
 • plata: 2000 – 2700 € (ovisno o radnom iskustvu)
 • broj radnih sati: 160 mjesečno (40h tjedno, 8h na dan) ili više po dogovoru
 • broj radnih dana u tjednu: 5
 • smještaj uključen: NE
 • ukupan broj slobodnih radnih mjesta: 21*
  *NAPOMENA: prethodno navedeni broj slobodnih radnih mjesta nije za jednu firmu nego za sve firme koje trenutno traže radnike (prema ovome oglasu) preko agencije KRODE AGENTUR; ove firme imaju iste bazne uvijete rada (tj. imaju sukladne uvijete rada ovim navedenim iz oglasa), pa zato ovi uvjeti rada iz ovog oglasa vrijede za više firmi a ne za jednu!

OPIS POSLA:

 • Rad na sistemima napajanja, rad sa mjernim i kontrolnim tehnologijama, rad sa komunikacijskim tehnologijama.
 • Otkrivanje kvarova na elektroničkim uređajima, i popravka istih (zamjena modula).
 • Čitanje tehničke dokumentacije i rad prema istoj.

>> ROK TRAJANJA OGLASA:
Oglas traje sve dok se ne popune sva radna mjesta!
Ukoliko oglas upravo čitate, to znači da i dalje traje samo broj radnih mjesta je vjerojatno manji nego što piše, pa zato ne gubite vrijeme i prijavite se što prije.

>> PRIJAVA NA OVAJ OGLAS IDE ISKLJUČIVO NA E-MAIL: info@krode-agentur.de
Javite se isključivo sa svoga e-maila na ovaj navedeni. Sve prijave će biti pregledane i uredno odgovorene pošiljatelju u periodu od 2-3 dana ako ne isti dan.

Napomena: Prosljedite ovaj oglas i potražite dobrog radnika u krugu vašeg poznanstva. Ukoliko se zaposli radnik kojeg ste vi preporučili, za nagradu dobijate 50 eura, ili postanite naš oficijalni suradnik i dobivate 100€ po radniku ;-)

KAKO I ZAŠTO POSTATI NAŠ OFICIJALNI SURADNIK “Recruit Partner” ?!

Traže se MEHATRONIČARI sa iskustvom za rad u Njemačkoj.

>> POSAO u NJEMAČKOJ:
Traže se mehatroničari sa radnim iskustvom od min. 1 god., a poželjno 3 god. ili više;
za rad u dvije njemačke pokrajine Baden-Württemberg
(Stuttgart i okolna manja mjesta) i Bayern (München i okolna manja mjesta).

mehatroniker

Uvijeti i osnovne informacije:

 • radno iskustvo: min. 1god., a poželjno 3 i više
 • položen vozački ispit kategorije: B (poželjno imati ali nije strogi uvjet)
 • poznavanje njemačkog jezika: min. A2, a poželjno B1 ili više
  >> mogući zamjenski jezik: engleski min. B1 (važi samo za iskusne radnike)
 • lokacija rada: Baden-Württemberg ili Bayern (ovisno o lokaciji firme za koju ćete radit)
 • plata: 2000 -2500 € (ovisno o radnom iskustvu)
 • broj radnih sati: 160 mjesečno (40h tjedno, 8h na dan) ili više po dogovoru
 • broj radnih dana u tjednu: 5
 • smještaj uključen: NE
 • ukupan broj slobodnih radnih mjesta: 18*
  *NAPOMENA: prethodno navedeni broj slobodnih radnih mjesta nije za jednu firmu nego za sve firme koje trenutno traže radnike (prema ovome oglasu) preko agencije KRODE AGENTUR; ove firme imaju iste bazne uvijete rada (tj. imaju sukladne uvijete rada ovim navedenim iz oglasa), pa zato ovi uvjeti rada iz ovog oglasa vrijede za više firmi a ne za jednu!

OPIS POSLA:

 • Osobna odgovornost za montažu dijelova i opreme iz elektroničkog raspona prema planovima i crtežima.
 • Kontrola kvalitete prema unaprijed određenim parametrima.
 • Održavanje postojeće elektroničke opreme u proizvodnom pogonu.

>> ROK TRAJANJA OGLASA:
Oglas traje sve dok se ne popune sva radna mjesta!
Ukoliko oglas upravo čitate, to znači da i dalje traje samo broj radnih mjesta je vjerojatno manji nego što piše, pa zato ne gubite vrijeme i prijavite se što prije.

>> PRIJAVA NA OVAJ OGLAS IDE ISKLJUČIVO NA E-MAIL: info@krode-agentur.de
Javite se isključivo sa svoga e-maila na ovaj navedeni. Sve prijave će biti pregledane i uredno odgovorene pošiljatelju u periodu od 2-3 dana ako ne isti dan.

Napomena: Prosljedite ovaj oglas i potražite dobrog radnika u krugu vašeg poznanstva. Ukoliko se zaposli radnik kojeg ste vi preporučili, za nagradu dobijate 50 eura, ili postanite naš oficijalni suradnik i dobivate 100€ po radniku ;-)

KAKO I ZAŠTO POSTATI NAŠ OFICIJALNI SURADNIK “Recruit Partner” ?!

Traže se ELEKTRIČARI sa iskustvom za rad u Njemačkoj !!!

>> POSAO u NJEMAČKOJ:
Traže se električari sa radnim iskustvom od min. 1 god., a poželjno 3 god. ili više;
za rad u dvije njemačke pokrajine Baden-Württemberg
(Stuttgart i okolna manja mjesta) i Bayern (München i okolna manja mjesta).

elektriker

Uvijeti i osnovne informacije:

 • radno iskustvo: min. 1god., a poželjno 3 i više
 • položen vozački ispit kategorije: B (poželjno imati ali nije strogi uvjet)
 • poznavanje njemačkog jezika: min. A2, a poželjno B1 ili više
  >> mogući zamjenski jezik: engleski min. B1 (važi samo za iskusne radnike)
 • lokacija rada: Baden-Württemberg ili Bayern (ovisno o lokaciji firme za koju ćete radit).
 • plata: 2200 – 3000 € (ovisno o radnom iskustvu)
 • broj radnih sati: 160 mjesečno (40h tjedno, 8h na dan) ili više po dogovoru
 • broj radnih dana u tjednu: 5
 • smještaj uključen: Da, u 50% slučajeva (ovisno firmi za koju ćete radit)
 • ukupan broj slobodnih radnih mjesta: 27*
  *NAPOMENA: prethodno navedeni broj slobodnih radnih mjesta nije za jednu firmu nego za sve firme koje trenutno traže radnike (prema ovome oglasu) preko agencije KRODE AGENTUR; ove firme imaju iste bazne uvijete rada (tj. imaju sukladne uvijete rada ovim navedenim iz oglasa), pa zato ovi uvjeti rada iz ovog oglasa vrijede za više firmi a ne za jednu!

OPIS POSLA:

 • RAD NA ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA (poslovni i industrijski objekti, vile -bogatiji domovi)
 • Rad sa alarmnim i rasvjetlim uređajima (poslovni objekti, državne institucije i vile -bogatiji domovi): montaža, demontaža, dijagnosticiranje kvarova i sl.
 • Pospremanje alata i čišćenje nakon radnog dana.
 • Tempo: srednjeg i jakog inteziteta.

>> ROK TRAJANJA OGLASA:
Oglas traje sve dok se ne popune sva radna mjesta!
Ukoliko oglas upravo čitate, to znači da i dalje traje samo broj radnih mjesta je vjerojatno manji nego što piše, pa zato ne gubite vrijeme i prijavite se što prije.

>> PRIJAVA NA OVAJ OGLAS IDE ISKLJUČIVO NA E-MAIL: info@krode-agentur.de
Javite se isključivo sa svoga e-maila na ovaj navedeni. Sve prijave će biti pregledane i uredno odgovorene pošiljatelju u periodu od 2-3 dana ako ne isti dan.

Napomena: Prosljedite ovaj oglas i potražite dobrog radnika u krugu vašeg poznanstva. Ukoliko se zaposli radnik kojeg ste vi preporučili, za nagradu dobijate 50 eura, ili postanite naš oficijalni suradnik i dobivate 100€ po radniku ;-)

KAKO I ZAŠTO POSTATI NAŠ OFICIJALNI SURADNIK “Recruit Partner” ?!

Traže se VOZAČI KAMIONA sa iskustvom za rad u Njemačkoj

>> POSAO u NJEMAČKOJ:
Traže se vozači kamiona sa radnim iskustvom od min. 1 god., a poželjno 3 god. ili više;
za rad u dvije njemačke pokrajine Baden-Württemberg
(Stuttgart i okolna manja mjesta) i Bayern (München i okolna manja mjesta).

08091-001

Uvijeti i osnovne informacije:

 • radno iskustvo: min. 1god., a poželjno 3 i više
 • vozačka dozvola: izdata u jednoj od EU zemalja
 • poznavanje njemačkog jezika: min. A2, a poželjno B1 ili više
  >> mogući zamjenski jezik: engleski min. B1 (važi samo za iskusne radnike)
 • lokacija rada: Baden-Württemberg ili Bayern (ovisno o lokaciji firme za koju ćete radit).
 • plata: 2100 – 3150 € (ovisno o: radnom iskustvu, vrsti prijevoza, dužini prijevoza i sl.)
 • broj radnih sati: 160 mjesečno (40h tjedno, 8h na dan) ili više po dogovoru
 • broj radnih dana u tjednu: 5
 • smještaj uključen: NE
 • ukupan broj slobodnih radnih mjesta: 22*
  *NAPOMENA: prethodno navedeni broj slobodnih radnih mjesta nije za jednu firmu nego za sve firme koje trenutno traže radnike (prema ovome oglasu) preko agencije KRODE AGENTUR; ove firme imaju iste bazne uvijete rada (tj. imaju sukladne uvijete rada ovim navedenim iz oglasa), pa zato ovi uvjeti rada iz ovog oglasa vrijede za više firmi a ne za jednu!

OPIS POSLA:

 • RAD SA KAMIONIMA nosivog tereta 7,49 i 12 tona.
 • Be und Entladen, Ausliefern, Ladungssicherung, Speditionsgeschäft und Sonderfahrten.
 • Uredno zaprimanje robe i otpremanje robe preko dokumentacije na njemačkom jeziku.
 • Tempo: srednjeg inteziteta.

>> ROK TRAJANJA OGLASA:
Oglas traje sve dok se ne popune sva radna mjesta!
Ukoliko oglas upravo čitate, to znači da i dalje traje samo broj radnih mjesta je vjerojatno manji nego što piše, pa zato ne gubite vrijeme i prijavite se što prije.

>> PRIJAVA NA OVAJ OGLAS IDE ISKLJUČIVO NA E-MAIL: info@krode-agentur.de
Javite se isključivo sa svoga e-maila na ovaj navedeni. Sve prijave će biti pregledane i uredno odgovorene pošiljatelju u periodu od 2-3 dana ako ne isti dan.

Napomena: Prosljedite ovaj oglas i potražite dobrog radnika u krugu vašeg poznanstva. Ukoliko se zaposli radnik kojeg ste vi preporučili, za nagradu dobijate 50 eura, ili postanite naš oficijalni suradnik i dobivate 100€ po radniku ;-)

KAKO I ZAŠTO POSTATI NAŠ OFICIJALNI SURADNIK “Recruit Partner” ?!

RAD OD KUĆE: Traže se komunikacijski operateri (telefon, e-mail, chat, društvene mreže, forumi i sl.) !!!

TRAŽE SE OSOBE KOJE POZNAJU IZVRSNO NJEMAČKI JEZIK ZA RAD U VIRTUALNOM UREDU za njemačke firme (moguć rad od kuće iz bilo koje zemlje tj. zemlja ne mora biti članica EU, ovo je dobra ponuda ljude koji žive na balkanu tj. za one koji nemaju EU državljanstvo).call-operater

Uvijeti i osnovne informacije:

 • radno iskustvo: min. 1god., a poželjno 3 i više
 • poznavanje njemačkog jezika; min. razina B2
 • poznavanje engleskog je prednost, ali ne i uvijet
 • lokacija rada: RAD OD KUĆE (ili sa bilo koje druge lokacije) u Njemačkoj ili u bilo kojoj drugoj zemlji (veoma pogodno za ljude iz: BiH, Srbija, Crnu Gora).
 • plata: 1360 – 1850 € (ovisno o: radnom iskustvu, i kompleksnosti samog posla)
 • broj radnih sati: 160 mjesečno (40h tjedno, 8h na dan) ili više po dogovoru
 • broj radnih dana u tjednu: 5
 • smještaj uključen: NE
 • ukupan broj slobodnih radnih mjesta: 25*
  *NAPOMENA: prethodno navedeni broj slobodnih radnih mjesta nije za jednu firmu nego za sve firme koje trenutno traže radnike (prema ovome oglasu) preko agencije KRODE AGENTUR; ove firme imaju iste bazne uvijete rada (tj. imaju sukladne uvijete rada ovim navedenim iz oglasa), pa zato ovi uvjeti rada iz ovog oglasa vrijede za više firmi a ne za jednu!

OPIS POSLA:

 • Komuniciranje sa klijentima firmi iz oblasti prodaje, osiguranja, korisničke podrške i sl.
 • Pružanje informacija klijentima o uslugama i proizvodima koje firma nudi.
 • Pružanje profesionalne korisničke podrške klijentima firme.
 • Korištenje komunikacijskih alata: telefon (voip), e-mail, chat, društvene mreže, forum i sl.

>> ROK TRAJANJA OGLASA:
Oglas traje sve dok se ne popune sva radna mjesta!
Ukoliko oglas upravo čitate, to znači da i dalje traje samo broj radnih mjesta je vjerojatno manji nego što piše, pa zato ne gubite vrijeme i prijavite se što prije.

>> PRIJAVA NA OVAJ OGLAS IDE ISKLJUČIVO NA E-MAIL: info@krode-agentur.de
Javite se isključivo sa svoga e-maila na ovaj navedeni. Sve prijave će biti pregledane i uredno odgovorene pošiljatelju u periodu od 2-3 dana ako ne isti dan.

Napomena: Prosljedite ovaj oglas i potražite dobrog radnika u krugu vašeg poznanstva. Ukoliko se zaposli radnik kojeg ste vi preporučili, za nagradu dobijate 50 eura, ili postanite naš oficijalni suradnik i dobivate 100€ po radniku ;-)

KAKO I ZAŠTO POSTATI NAŠ OFICIJALNI SURADNIK “Recruit Partner” ?!

Traže se KUHARI/-ce sa iskustvom za rad u Njemačkoj !!!

>> POSAO u NJEMAČKOJ:
Traže se kuhari i kuharice sa radnim iskustvom od min. 1 god., a poželjno 3 god. ili više;
za rad u dvije njemačke pokrajine Baden-Württemberg
(Stuttgart i okolna manja mjesta) i Bayern (München i okolna manja mjesta).

kuhar

Uvijeti i osnovne informacije:

 • radno iskustvo: min. 1god., a poželjno 3 i više
 • položen vozački ispit kategorije: B (poželjno imati ali nije strogi uvjet)
 • poznavanje njemačkog jezika: min. A2, a poželjno B1 ili više
  >> mogući zamjenski jezik: engleski min. B1 ili hrvatski (važi samo za iskusne radnike)
 • lokacija rada: Baden-Württemberg ili Bayern (ovisno o lokaciji firme za koju ćete radit).
 • plata: 2300 – 3000 € (ovisno o radnom iskustvu)
 • broj radnih sati: 160 mjesečno (40h tjedno, 8h na dan) ili više po dogovoru
 • broj radnih dana u tjednu: 5
 • smještaj uključen: Da, u 60% slučajeva (ovisno firmi za koju ćete radit)
 • ukupan broj slobodnih radnih mjesta: 17*
  *NAPOMENA: prethodno navedeni broj slobodnih radnih mjesta nije za jednu firmu nego za sve firme koje trenutno traže radnike (prema ovome oglasu) preko agencije KRODE AGENTUR; ove firme imaju iste bazne uvijete rada (tj. imaju sukladne uvijete rada ovim navedenim iz oglasa), pa zato ovi uvjeti rada iz ovog oglasa vrijede za više firmi a ne za jednu!

OPIS POSLA:

 • KUHINJA: njemačka, mediteranska, balkanska.
 • Spremanje jela sa raznim sosevima, pravljenje jela sa šniclama, spremanje riba sa prilogom, kuhanje klasičnih jela i sl.
 • Pizze: pravljenje klasičnih pizza.

>> ROK TRAJANJA OGLASA:
Oglas traje sve dok se ne popune sva radna mjesta!
Ukoliko oglas upravo čitate, to znači da i dalje traje samo broj radnih mjesta je vjerojatno manji nego što piše, pa zato ne gubite vrijeme i prijavite se što prije.

>> PRIJAVA NA OVAJ OGLAS IDE ISKLJUČIVO NA E-MAIL: info@krode-agentur.de
Javite se isključivo sa svoga e-maila na ovaj navedeni. Sve prijave će biti pregledane i uredno odgovorene pošiljatelju u periodu od 2-3 dana ako ne isti dan.

Napomena: Prosljedite ovaj oglas i potražite dobrog radnika u krugu vašeg poznanstva. Ukoliko se zaposli radnik kojeg ste vi preporučili, za nagradu dobijate 50 eura, ili postanite naš oficijalni suradnik i dobivate 100€ po radniku ;-)

KAKO I ZAŠTO POSTATI NAŠ OFICIJALNI SURADNIK “Recruit Partner” ?!

Traže se POMOĆNE KUHARICE i OSOBE ZA ISPOMOĆ u KUHINJI sa iskustvom za rad u Njemačkoj !!!

>> POSAO u NJEMAČKOJ:
Traže se pomoćne kuharice i osobe za ispomoć u kuhinji sa radnim iskustvom od min. 1 god., a poželjno 3 god. ili više;
za rad u dvije njemačke pokrajine Baden-Württemberg
(Stuttgart i okolna manja mjesta) i Bayern (München i okolna manja mjesta).

Untitled-1

Uvijeti i osnovne informacije:

 • radno iskustvo: min. 1god., a poželjno 3 i više
 • položen vozački ispit kategorije: B (poželjno imati ali nije strogi uvjet)
 • poznavanje njemačkog jezika: min. A2, a poželjno B1 ili više
  >> mogući zamjenski jezik: engleski min. B1 ili hrvatski (važi samo za iskusne radnike)
 • lokacija rada: Baden-Württemberg ili Bayern (ovisno o lokaciji firme za koju ćete radit).
 • plata: 1360 – 2200 € (ovisno o radnom iskustvu, i vrsti posla u kuhinji)
 • broj radnih sati: 160 mjesečno (40h tjedno, 8h na dan) ili više po dogovoru
 • broj radnih dana u tjednu: 5
 • smještaj uključen: Da, u 60% slučajeva (ovisno firmi za koju ćete radit)
 • ukupan broj slobodnih radnih mjesta: 15*
  *NAPOMENA: prethodno navedeni broj slobodnih radnih mjesta nije za jednu firmu nego za sve firme koje trenutno traže radnike (prema ovome oglasu) preko agencije KRODE AGENTUR; ove firme imaju iste bazne uvijete rada (tj. imaju sukladne uvijete rada ovim navedenim iz oglasa), pa zato ovi uvjeti rada iz ovog oglasa vrijede za više firmi a ne za jednu!

OPIS POSLA:

 • ispomoć glavnom kuharu/-ci, kuhanje i pečenje jednostavnih i općepoznatih jela
 • priprema salata, pranje suđa, priprema namirnica, i sl.

>> ROK TRAJANJA OGLASA:
Oglas traje sve dok se ne popune sva radna mjesta!
Ukoliko oglas upravo čitate, to znači da i dalje traje samo broj radnih mjesta je vjerojatno manji nego što piše, pa zato ne gubite vrijeme i prijavite se što prije.

>> PRIJAVA NA OVAJ OGLAS IDE ISKLJUČIVO NA E-MAIL: info@krode-agentur.de
Javite se isključivo sa svoga e-maila na ovaj navedeni. Sve prijave će biti pregledane i uredno odgovorene pošiljatelju u periodu od 2-3 dana ako ne isti dan.

Napomena: Prosljedite ovaj oglas i potražite dobrog radnika u krugu vašeg poznanstva. Ukoliko se zaposli radnik kojeg ste vi preporučili, za nagradu dobijate 50 eura, ili postanite naš oficijalni suradnik i dobivate 100€ po radniku ;-)

KAKO I ZAŠTO POSTATI NAŠ OFICIJALNI SURADNIK “Recruit Partner” ?!